Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Јавно комунално предузеће "Градска Топлана" - Крушевац

„Градска топлана“ Крушевац има топловодну мрежу дужине 58 километара која се састоји из дистрибутивне мреже и прикључних топловода. Топлана греје 8380 стамбених објеката (површине грејања 441.687 ㎡) и 332 пословна објекта (површине грејања 174.390 ㎡). Од тога се путем највећег, „Централног топлотног извора“ греје 6.721 стамбени објекат (површине 310.556,89 ㎡) у оквиру ког се налази 215 топотних подстаница. Број индивидуалних објеката тренутно је 547 (површине 47.665,84 ㎡), са укупно 278 тополотних подстаница. Што се тиче пословног простора, укупно се загрева 241 објекат (површине 53.820,89 ㎡) са 16 подстаница. Јавних објеката који се снабдевају са овог извора је 126, а површина која се греје је 142.226 ㎡ и у оквиру њих се налази 55 подстаница.

Централни извор енергије

Угаљ 2x35 MW + Природни гас 2x17 MW

130 MW

Снагe

8400 корисника

60 Km

Мреже

Тренутно ,, Градска топлана ” има око 600 топлотних подстаница. Број подстаница и дужина топловодне мреже у сталном су порасту, будући да Топлана континуирано шири своје капацитете и отвара могућност за нове прикључке на мрежу даљинског грејања.

Испод улица Крушевца, простире се топловодна мрежа са прикључним топловодима дужине 58 километара, односно 29 километара топловода у оба смера.

Пренос и снабдевање подразумевају испоруку топлотне енергије објектима у којима се мери количина испоручене енергије преко мерних уређаја, постављених у топлотним подстаницама.

Расадник

Мазут 2x 4,5 MW

Баре

Угаљ 5x 300 kW

Прњавор

Гас 4,5 MW

postrojenje toplane rasadnik 2

Расадник 2

Путем топлотног извора дислоциране котларнице Расадник 2 греје се укупна површина стамбених и пословних објеката у износу од 50.485,46 ㎡. Од којих је 989 станова површине 49.078.27 ㎡, један пословни објекат површине 46,81 ㎡ и 3 јавна објекта површине 1.360,38 ㎡.

Прњавор

Путем дислоциране котларнице Прњавор, загрева се укупно 24.242,46 ㎡, од којих је 443 станова површине 23.048,01 ㎡ са 9 топлотних подстаница, затим 1 индивидуални објекат површине 95.65 ㎡ са подстаницом и 1 јавни објекат површине 1.098,80 ㎡ са подстаницом.

Баре

Путем треће дислоциране котларнице, ,, Баре ” у истоименом насељу греје се 163 станова укупне површине 7.683,26 ㎡.

Остале наше вредности

Визија

Визија нам је добра позиција у производњи и дистрибуцији енергије у земљи, заснована на законитостима енергетске ефикасности и бриге за животну околину, која се постиже преданим радом, као и инвестицијама уложеним у техологију – савремене системе. Мисија нашег предузећа је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града Крушевца, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Медији

Медији су значајна карика у ланцу нашег пословања. Свакодневно извештавање новинара о темема из области енергетике, не само да олакшава привређивање свим представницама ове привредне гране, већ захваљујући њима наши корисници имају могућност редовног информисања о дешавањима у оквиру производног и дистрибутивног процеса. Контакт за новинаре је ПР менаџер предузећа Јована Димитријевић.

Заштита животне средине

Заштита животне средине предствља један од најважнијих аспеката пословања нашег предузећа. Константним унапређењем процеса производње топлотне енергије, тежњом као што већим уделом природног гаса као енергента у технолошком процесу и смањењем губитака у дистрибутивном систему, постижу се минималне количине штетних материја емитованих у атмосферу. Одабиром нискосумпорног угља и елиминисањем прашкастих материја у мултициклонским
филтерима обезбеђују се вредности емисија загађујућих материја у законски прописаним оквирима.
У циљу контроле квалитета сагоревања енергената и компарације параметара емисија са прописаним граничним вредностима наше предузеће врши периодична испитивања гасовитих продуката сагоревања у сарадњи са лабораторијама овлашћеним за обављање ових послова.