Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

ИСТОРИЈАТ

До половине 1979. године град Крушевац се грејао преко укупно 8 котларница инсталираних у појединим насељима града. Организација тог посла била је поверена Стамбеном предузећу и грејањем је био обухваћен мањи део града.

Идеја о оснивању „Градске топлане“ потекла је у тадашњем СИЗ-у становања и пословног простора претходне, 1978. године. Пошто су обављене све припреме и завршени неопходни послови, предузеће „Градска топлана“ формирано је 17. маја 1979. године. Прва грејна сезона новог предузећа била је 79/80 година. Топлана је те сезоне радила на мазут са инсталисаном снагом од 6 МW и са само 3 радника.

У мају 1980. године Пројектни биро ТПК Загреб урадио је пројектну документацију  за „Градску топлану“ и то за инсталисане капацитете на угаљ од 2×35 МW. Те грејне сезоне рађено је са једном јединицом од 35 МW и укупно 35 запослених радника.

Почетак рада данашње котларнице „Градске топлане“ од 2×35 МW је практично грејна сезона 1981/82 година. Те сезоне је урађен и вреловод до насеља Уједињене нације, затим до трга Костурница и управне зграде грађевинског предузећа Јастеребац. Тим капацитетима су придодате котларнице у насељима Расадник 2, Лазарица 1 а касније и Прњавор 2. Број запослених радника у тој години порастао је на 110 и дуго остао непромењен.

Током НАТО  агресије на нашу земљу  „Градска топлана“ је готово потпуно уништена. Срећом, људских жртава није било. У рану зору, 12. априла 1999. године агресори су бомбама погодили постројење и зграду  и нанели велику штету Топлани. Комплетно је уништена аутоматика. Пумпна станица и котлови претрпели су велика и тешка механичка оштећења. Конструкција котларнице је тотално деформисана. Потпуно су уништене електроинсталације и срушен је анекс са управном зградом.

Обнова  „Градске топлане“ започела је у време када су бомбе агресора још увек падале на нашу земљу. Реконструкција порушене котларнице завршена је за само 72 дана. Носилац свих послова била је  Trayal корпорација из Крушевца. Реконструкција котлова, аутоматика и припрема воде били су поверени  „Колубари инжењеринг“ из Београда. Електормоторни развод и електроормане радило је предузеће  „Електроуниверзал“ из Крушевца, челичну конструкцију  „Заваривач“ из Врања, а цевни развод у пумпној станици  „Монтер Термомонт“ из Ниша.

Већ у првој наредној сезони 1999/2000 године, обновљена  „Градска топлана” уредно и квалитетно је грејала Крушевљане, као да ниједна бомба није пала на њу.