Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Надзорни одбор

Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника и чланова надзорног одбора јавно комуналног предузећа „Градска топлана“ Крушевац.

Именовани су:
1. Катарина Станковић Стевановић, дипломирани технолог, председник
2. Милена Цветковић Радосављевић, дипломирани правник, члан
3. Жикица Жукић, дипломирани економиста, представник запослених, члан

Kucano rešenje o nadzornom odboru.

Руководство


1. Душан Гвозденовић, ВД директор, мастер инжењер машинства

2. Слађан Станојевић, Технички директор, дипломирани инжењер машинства

3. Урош Лукић, Финансијски директор, дипломирани економиста

4. Жикица Ђукић, Комерцијални директор, дипломирани економиста