Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Ценовник грејања

На основу решења Градског већа града Крушевца од 13.10.2020. године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Градска топлана Крушевац од 15.09.2020. године о формирању цена производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом као и усаглашавања са методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и то:

1а. Цена производње и испоруке топлотне енергије за купце код којих постоји техничка могућност за појединачна мерења и наплату по потрошњи у висини:

I. Варијабилни део цене
– стамбени простор – тарифна група 1 (Tf1) – 5,53 din/kwh
– пословни простор – тарифна група 2 (Tf2) – 6,91 din/kwh

II. Фиксни део цене
– стамбени простор – тарифна група 1 (Tf1) – 44,95 din/m2
– пословни простор – тарифна група 2 (Tf2) – 56,19 din/m2

1б. Цена производње и испоруке топлотне енергије за купце код којих НЕ постоји техничка могућност за појединачна мерења и наплату по потрошњи у висини:

– стамбени простор – тарифна група 1 (Tf1) – 99,48 din/m2
– пословни простор – тарифна група 2 (Tf2) – 124,35 din/m2