Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Ценовник радова

усвојен на седници Градског већа града Крушевца 09.11.2017. године РЕШЕЊЕМ број 9952 од 13.11.2017. године

Цене услуге које Градска топлана пружа корисницима

Ценовник је усвојен решењем Градског већа на предлог Надзорног одбора ЈКП Градска топлана од 13.09.2017. године о јединичним ценама које ЈКП Градска топлана Крушевац пружа корисницима као и трећим лицима и то:

РбКатегоријаЦена (без ПДВ-а)Јединица мере
1Прикључна такса:
– стамбени простор2.500,00дин/kwh
– пословни простор3.125,00дин/kwh
2Издавање претходних услова:
– стамбени простор2.500,00дин
– пословни простор3.125,00дин
3Издавање сагласности:6.000,00дин
4Преглед и овера пројектне документације5.000,00дин
5Цена радног сата:
– бравар монтер 2700,00
– бравар монтер 1750,00
– диспечер 2700,00
– диспечер 1750,00
– електричар 2700,00
– електричар 1750,00
– заваривач – монтер800,00
– пословођа930,00
– инжењер1.125,00
– пројектнант1.200,00
– руководилац службе1.300,00
6Провера температуре у стану, излазак750,00
7Пражњење и пуњење система:
– за станове са степенишним разводом1.500,00
– за станове са заједничким вертикалама4.500,00
8Остале услуге на секундарној инсталације:
– испирање радијатора (без демонтаже)1.000,00
– испирање радијатора (са демонтажом и монтажом)3.000,00
– замена радијаторског вентила1.200,00
– замена радијаторског навијка1.200,00
– замена радијаторског чепа1.200,00
– уградња славине за пуњење и пражњење1.200,00
– заваривачки радови – монтер заваривач, радни сат по ценовнику800,00
– један излазак возила на интервенцију760,00
* Искључење корисника са система топлификације:
– за станове који се искључују у ормарићу испред стана или находничкој вертикали4.825,00
– за станове који се искључују на грејним телима (варењем) у стану9.425,00
* Материјал је у обавези да обезбеди власник стана
** Све цене су без ПДВ-а

Напомена

Наведене цене су оквирне и ЈКП Градска топлана Крушевац не гарантује за њихову тачност због радова и услуга које су додатно потребне ради извршења услуга из горе наведеног ценовника. За тачне цене морате се обратити ЈКП Градска топлана директно на 037 / 426-482 или на info@gradskatoplanaks.com.
Копију решења Градског већа можете погледати испод: