Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Интервенција на дистрибутивном топловоду за дан 22.12.2021.

Дана, 22.12.2021. године, ЈКП ,, Градска топлана ” Крушевац, регуларно производи енергију путем своја четири топлотна извора.
Када је дистрибутивна мрежа у питању, данас ће због интервенције на дистрибутивном топловоду, без регуларног снабдевања енергијом бити део Пушкинове, део Гогољеве, део улице Марка Краљевића, део улице Јована Дучића и део Трга Николе Пашића. Наше екипе су на терену
и очекујемо да ће до краја дана ова интервенција бити завршена.
У свим осталим деловима града, врши се регуларна испорука топлотне енергије.