Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Поступак прикључења на мрежу даљинског грејања ЈКП Градска топлана Крушевац, могућ је у било које доба године.

Најпре је потребно да добијете дозволу председника кућног савета за прикључак на вертикалу, потом лиценцирано лице треба одрадити пројекат инсталације централног грејања и прорачун топлотних губитака. Лиценцирано лице можете ангажовати у оквиру Градске топлане или независно од овог Јавног предузећа.
Цена прикључка на мрежу даљинског грејања износи 3.000,00 динара по киловатчасу за стамбени простор. Цена грејања на месечном нивоу, за купце код којих се обрачун врши по квадратури износи 99,48 динара (без ПДВ-а) по метру квадратном, за стамбени простор.
Такође, имате могућност прикључка где би Вам се вршило појединачно мерење и наплата по потрошњи (путем тзв. калориметра). Цене код оваквог типа обрачуна износе 5,53 дин/kwh за варијабилни део и 44,95 динара по метру квадратном за фиксни део.


Цена таксе за прикључак на мрежу даљинског грејања износи 3.000,00 динара по киловатчасу за стамбени простор.

За све остале информације можете се обратити нашој служби Комерцијале која се налази на 3. спрату Дома синдиката или службенику Александру Нешићу, позивом на број: 037/454-750.