Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Топлана поправке Светог Саве

Реконструкција дистрибутивног и прикључних топловода у улици Светог Саве

Упоредо са радовима који се одвијају у улици Острва Вида, радници ЈКП ,, Градска топлана ” Крушевац, 20. августа, започели су и реконструкцију дистрибутивног и прикључних топловода у улици Светог Саве. Инвеститор је Град Крушевац, док су радници крушевачке топлане извођачи свих радова. Укупна дужина трасе дистрибутивног топловода је 200 метара, док дужина прикључних топловода износи 120 метара. За ових 320 мeтара топловода из буџета града је издвојено 5.460.000,00 динара, док ће остатак дотирати ЈКП ,, Градска топлана ”. Сви постојећи делови дистрибутивног топловода у зони улице Светог Саве ( од раскрснице са Душановом до раскрснице са Шумадијском улицом ) планирани су за реконструкцију.
У зони улице Светог Саве постоје и прикључни топловоди који топлотном енергијом напајају објекте у самој улици. Такође је планирана и замена делова прикључних топловода и то у оном делу у ком је и планирана реконструкција улице ( коловоз и тротоар ). Сви прикључни топловоди су на дистрибутивну топловодну мрежу повезани коморама. План је да, радови у оквиру којих ће старе дотрајале цеви бити замењене новим у дужини од 640 метара, буду завршени до почетка грејне сезоне.

С’поштовањем,

ПР менаџер ЈКП Градска топлана – Крушевац
Јована Димитријевић