Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Реконструкција дистрибутивног топловода и прикључних топловода у улици Острва Вида – ВИДЕО

Радници ЈКП ,, Градска топлана ” Крушевац, у среду, 4. августа 2021. године, започели су радове на реконструкцији дистрибутивног топловода и прикључних топловода у улици Острва Вида.
Ради се о реконструкцији постојећег топловода у улици Острва Вида, а чини га траса топловода од раскрснице са Босанском до раскрснице са улицом Светог Саве. Дужина трасе дистрибутивног топловода планираног за реконструкцију износи 410 метара, док дужина трасе прикључних топловода планираних за реконструкцију износи 175 метара, у оквиру којих ће бити инсталисано око 1.2 километара нових цеви. У зони улице Острва Вида, планиране за реконструкцију, постоје и прикључни топловоди који топлотном енергијом напајају објекте у улици Острва Вида, Таковској и Ломиној, а сви прикључни топловоди су на дистрибутивну мрежу повезани дистрибутивним коморама.
Инвестициона вредност радова износи близу 16.000.000,00 динара. Радници ,, Градске топлане ” су извођачи, док надзор над извођењем радова врши град Крушевац као Оснивач овог јавног предузећа. С обзиром на то да је у периоду од самог иницирања ових јавних радова до данас дошло до измена, односно повећања цена грађевинског материјала, вредност радова ће свакако премашити уговорену вредност, а ту разлику у цени ће исфинансирати Јавно комунално предузеће ,, Градска топлана ” Крушевац. План је да ови радови буду завршени до почетка нове грејне сезоне.

С поштовањем,

                                             ПР менаџер ЈКП ,,Градска топлана” Крушевац

                                                                     Јована Димитријевић