Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

У насељу ,,Баре” у току конверзија котларнице са угља на гас (Видео)

Упоредо са радовима на реконструкцији топловодне мреже, одвија се и припрема, како Централног топлотног извора, тако и дислоцираних котларница за сезону која нам предстоји.

У насељу ,,Баре”, у истоименој котларници, допремљена су два нова котла, један на угаљ и други гасни, од укупно четири планирана за грејање близу 500 станара овог дела града. У плану је конверзија котларнице која је до сада као једини енергент користила угаљ, с тим што ће се као алтернатива гасу и даље наћи угаљ, с обзиром на енергетску кризу на глобалном нивоу. Вредност ове инвестиције износи 35.000.000 динара, а Оснивач је инвеститор исте.