Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

У току санација прикључног топловода у улици Благоја Паровића

У уторак, 19. октобра 2021. године, сви топлотни извори Јавног комуналног предузећа ,,Градска топлана” Крушевац, регуларно производе топлотну енергију.
Због пуцања прикључног топловода без грејања ће бити објекти Благоја Паровића 12,14 и 16. Топлана је донела одлуку да, будући да нам време и више дневне температуре иду наруку, наши радници службе дистрибуције промене читав прикључак у дужини од 30 метара и на тај
начин омогуће станарима поменутих објеката сигуран наставак грејне сезоне без хаварија и прекида у снабдевању.
У свим осталим деловима града дистрибуција топлотне енергије се обавља без проблема.