Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

На овој страни дати су закони Републике Србије који су диретно везани за енергетику, јавна предузећа, комуналне делатности, планирање и изградњу, ефикасно коришћење енергије и друго. 

Решење о постављању лица за заштиту података о личности

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у ЈКП Градска Топлана Крушевац за 2024 годину

Решење о образовању Комисије за решавање рекламација

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у ЈКП Градска Топлана Крушевац

Одлука о оснивању саветодавног тела за заштиту потрошача

 

 

Одлука о измени правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке

Преузмиите фајл. PDF, 1.5 MB

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (нови)

Преузмите фајл. PDF, 1.3 MB

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (стари)

Закон о ефикасном коришћењу енергије

Преузмите фајл, PDF, 1.03 MB

Закон о јавним предузећима

Преузмите фајл, PDF, 0.5 MB

Закон о комуналним делатностима

Преузмите фајл, PDF, 0.5 MB

Закон о планирању и изградњи

Преузмите фајл, PDF, 0.97 MB

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

Преузми фајл, PDF, 0.6 KB

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

Преузми фајл, PDF, 2.8 MB