Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Завршена грејна сезона 2022/23

Након 210 дана током којих смо у континуитету грејали наше суграђане, ЈКП ,, Градска топлана ” Крушевац данас званично проглашава крај, продужене грејне сезоне 2022/23.

            У наредном периоду наступају санација и реконструкција топловодне мреже, топлотних подстаница и котларница, као и набавка енергената, како бисмо спремно дочекали наредну сезону.

За све неопходне информације, корисници нам се, ван грејне сезоне, могу обратити путем e-mail адресе: jkpgtoplanaks@gmail.com ; броја телефона: 037/426-482 или лично, у управној згради ЈКП ,, Градска топлана ” у улици Мике Стојановића бр. 13