Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Завршена реконструкција топловодне и водоводне мреже у улицама Острва Вида и Светог Саве – видео

Завршена реконструкција топловодне и водоводне мреже у улицама Острва Вида и Светог Саве

ЈКП ,, Градска топлана ” Крушевац завршила је реконструкцију дистрибутивног и прикључних топловода у улицама Острва Вида и Светог Саве. Од 4. августа, када је и отпочела сама реконструкција ових двеју улица, замењено је нешто више од 1.8 километара старих,
дотрајалих цеви новим. Инвеститор радова био је Оснивач – град Крушевац, док су радници крушевачке топлане били извођачи свих радова. Из буџета града за реконструкцију поменутих улица издвојено је близу 22 милиона динара, док је остатак ( услед повећања цена грађевинског материјала ) дотирало Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Крушевац. Поред дистрибутивног и прикључних топловода, реконструисане су и коморе у овим, али и у њима
пратећим улицама.

Упоредо са променом топловоднe мреже, ЈКП ,, Водовод – Крушевац ” ради на замени дотрајалих водоводних цеви. У плану је да реконструкција обухвати укупно око 5 километара водоводне мреже и да за исту, Град Крушевац са овим Јавним предузећем издвоји око 46 милиона динара из буџета.

Радници топлане настављају са својим активностима и припремама топловоднe мреже и топлотних извора, како би све било спремно, најпре за топле пробе које су планиране за 5.октобар, а потом и за сам почетак грејне сезоне 2021/22.

ПР менаџер ЈКП ,, Градска топлана ” Крушевац
Јована Димитријевић