Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

У случају да стамбени објекат поседују два или више власника (углавном у ситуацијама након оставинске расправе) приликом подношења захтева за искључење са система даљинског грејања, потребно је да сви власници поднесу исти.
Искључење са система се обавља у временском периоду између две грејне сезоне, од маја до краја августа. Подношење захтева треба обавити најкасније до 20. августа.

Такса за искључење за станове старије градње износи 11.390,00 динара и подразумева излазак на терен наших радника службе дистрибуције и уклањање грејних тела, док је за зграде новије изградње код којих се врши пломбирање вентила, висина таксе 5.790,00 динара.

За све додатне информације које су у вези са искључењем, доласком радника на адресу становања ради утврђивања могућности искључења, али и о цени наплате таксе, у зависности од типа градње (новоградња или зграде старије изградње), можете се обратити нашој служби Наплате и потраживања која се налази на 5. спрату Дома синдиката или лично, шефу службе господину Зорану Гојковићу, позивом на број
037/454-750.

Прликом подношења захтева за искључење треба доставити копију очитане личне карте, као и доказ о власништву стана.
Такса за искључење за станове старије градње износи 11.390,00 динара и подразумева излазак на терен наших радника службе дистрибуције и уклањање грејних тела, док је за зграде новије изградње код којих се врши пломбирање вентила, висина таксе 5.790,00 динара.

Овде можете преузети модел Захтева за искључење са топлификационог система.